hr | en

Naziv Prezime
Ustani bane, Hrvatska te zove (Steh auf, Banus, Kroatien ruft dich), komična opera "kako za koga" op. 20 Miro Belamarić
Jelka iz Gruža, opera u dva čina, op. 12 Blagoje Bersa
Oganj, opera u 3 čina, op. 57 Blagoje Bersa
Postolar od Delfta, komična opera u 3 čina Blagoje Bersa
Raskolnikov, opera Blagoje Bersa
Heraklo, komorna komična opera za bariton, sopran, recitatora i glasovir u jednom činu Bruno Bjelinski
Močvara, komorna opera u jednom činu Bruno Bjelinski
Orfej XX. stoljeća, opera u dva čina Bruno Bjelinski
Slavuj, opera u tri čina s epilogom Bruno Bjelinski
Zvona, opera za komorni orkestar, magnetofonsku vrpcu i soliste Bruno Bjelinski
Adam i Eva, opera u dva čina (četiri slike) s prologom i epilogom Silvije Bombardelli
Bakonja, opera u dva čina (četiri slike) Silvije Bombardelli
Crux dissimulata, opera Srećko Bradić
Gilgameš, opera Rudolf Bruči
Okovani Prometej ili o neuništivosti ljudske nade, opera Rudolf Bruči
Ekvinocij, opera u četiri slike s intermezzom Antun Dobronić
Mali kadija, glazbeno-scenska priča (dječja opera) u dva čina Antun Dobronić
Mati, opera Antun Dobronić
Kraljevi i konjušari, opera Sanja Drakulić
Eto vas, komorna opera Frano Đurović
Maršal, opera u dva čina Silvio Foretić
Rat i opera, poludokumentarna radio drama Silvio Foretić
Semi-Mono-Opera (semiopera semiseria), monoopera za jednog pjevača (tenora) i vrpcu Silvio Foretić
Soap opera MBZ - 4. epizoda Silvio Foretić
Djeca sunca, opera-balet Krešimir Fribec