hr | en

Naziv ▲ Prezime
Pojti ti je Tihomil Vidošić
-oso, za komorni ansambl Mladen Tarbuk
?. kvartet Brojke nisu važne Anđelko Klobučar
... ma non troppo Natko Devčić
...aus Märchenzeit, za violu i gudače Berislav Šipuš
...miles and miles above my head... za harmoniku Urška Pompe
...rauscht der Brunnen... za tri ženska glasa Marko Ciciliani
...RTNOC ...RTMECH Josip Magdić
...sempre..., za komorni ansambl Boris Jakopović
...U blizini planeta Carol, koncert za udaraljke i orkestar Berislav Šipuš
...un viaggio verso le luci di Amaraath, la stella del ritorno..., za komorni ansambl Berislav Šipuš
"…e sarai sola sul lago…", za orkestar Berislav Šipuš
"…Quasi un(a)…" za glasovir Silvio Foretić
"1943", ciklus pjesama za bariton i simfonijski orkestar Boris Papandopulo
"Affetuosso" za gudače Pero Šiša
(Novi) milozvuk, zbirka hrv. popjevaka op. 401 (818a) Ivan Zajc
(Plesovi) Zvonimir Bradić
1 2 3 4 8 za komorni ansambl Dubravko Detoni
1. divertimento za gudački orkestar op. 6 Željko Klinčić
1. elegija za violončelo i glasovir Vlado Sunko
1. glasovirski trio u D-duru Božidar Širola
1. gudački kvartet Anđelko Klobučar
1. gudački kvartet Josip Vrhovski
1. gudački kvartet Adalbert Marković
1. gudački kvartet Nikša Njirić