hr | en

Naziv Prezime
Moj Paiz za mješoviti zbor Dario Bassanese
Montagna e vita za mješoviti zbor i recitatora Dario Bassanese
Most ljubavi za mješoviti zbor Dario Bassanese
Novigradu za dječji zbor uz glasovirsku pratnju Dario Bassanese
Pahuljice si snježna za bariton i glasovir Dario Bassanese
Passacaglia za komorni orkestar Dario Bassanese
Pejsaž za mješoviti zbor Dario Bassanese
Per questo piu' za sopran i glasovir Dario Bassanese
Pir za četveroglasni ženski (dječji) zbor Dario Bassanese
Preludio za glasovir Dario Bassanese
Preludio za gudački kvartet Dario Bassanese
Proljeće za tenor i glasovir Dario Bassanese
Rondo za gudački orkestar - Pizzicato Dario Bassanese
Roža za ženski zbor Dario Bassanese
Sonata za klarinet i glasovir Dario Bassanese
Spomin za muški vokalni sastav Dario Bassanese
Stari hrast za mješoviti zbor Dario Bassanese
Suita za gudački orkestar Dario Bassanese
Suita za harmonikaški orkestar Dario Bassanese
Svitlost nad Istron, kantata za recitatora, mješoviti zbor i orkestar Dario Bassanese
Vajka ću kantati za muški vokalni sastav Dario Bassanese
Varijacije za flautu, obou i fagot Dario Bassanese
Varijacije za glasovir Dario Bassanese
Varijacije za gudački kvartet Dario Bassanese
Verteneglio mia za mješoviti zbor Dario Bassanese