hr | en

Naziv Prezime ▼
Intermezzo primo: introduzione, iz opere La serva padrona Blagoje Bersa
Intermezzo sinfonico, iz opere La serva padrona Blagoje Bersa
La serva padrona, op. 2 Blagoje Bersa
Legende za glasovir Blagoje Bersa
Marš olovnih vojnika, za glasovir Blagoje Bersa
Na klinici, za gudački kvartet Blagoje Bersa
Oj, blagi Bože, ljubav moja za zbor Blagoje Bersa
Preludio iz opere La serva Padrona Blagoje Bersa
Profumi orientali, valcer za tamburaški orkestar Blagoje Bersa
Raskolnikov, opera Blagoje Bersa
Sa nebesa sad će doći, za ženski zbor Blagoje Bersa
Tantum ergo za dva glasa i glasovir Blagoje Bersa
Scherzo za simfonijski orkestar Blagoje Bersa
Sempre in contrasti te si sta..., iz opere La serva padrona Blagoje Bersa
Stabat mater za soliste, mješoviti zbor i orkestar Blagoje Bersa
Gudački kvartet Petar Bergamo
Navigare necesse est, uvertira-fantazija za simfonijski orkestar Petar Bergamo
1. simfonija Petar Bergamo
Musica concertante, studi per orchestra sinfonica Petar Bergamo
2. simfonija Petar Bergamo
Arco per archi za gudački orkestar Petar Bergamo
Koncert za saksofon i orkestar Petar Bergamo
Spiriti eccellenti, sedam madrigala za djevojački zbor i obligatne instrumente Petar Bergamo
I colori argentei za flautu, čembalo i komorni ansambl Petar Bergamo
Gloria, divertimento per tredici archi su musiche di Vincenzo Bellini Petar Bergamo