hr | en

Naziv ▲ Prezime
1. koncert za violončelo i orkestar Bruno Bjelinski
1. koncertantna muzika za komorni orkestar Zlatko Pibernik
1. koncertantna suita za flautu i glasovir Emil Cossetto
1. koncertna etuda "Veseli razgovor" za glasovir op. 789 Ivan Zajc
1. Koncertni valcer, po motivima vlastitih opera i opereta za simfonijski orkestar Ivo Tijardović
1. kvintet za piccolo, flautu, obou, klarinet i fagot op. 116 Boris Papandopulo
1. lirski kvartet (Serenada za gudače) Bruno Bjelinski
1. ouverture romantique op. 149 Ivan Zajc
1. passacaglia za gudački orkestar op. 35 Krsto Odak
1. Patka Dragutin Savin
1. plesna suita za simfonijski orkestar Josip Vrhovski
1. Potočiću Dragutin Savin
1. preludij i fuga za glasovir u F-duru op. 43 Ivana Lang
1. rapsodija, za mješoviti zbor a cappella Krsto Odak
1. simfonija Milo Cipra
1. simfonija Srećko Bradić
1. simfonija Krešimir Fribec
1. simfonija Rudolf Bruči
1. simfonija Petar Bergamo
1. simfonija Ivan Brkanović
1. simfonija - Krvo-proljeće Silvije Bombardelli
1. Simfonija - Vigorosa Antun Dobronić
1. simfonija (Simfonija ljeta) Bruno Bjelinski
1. simfonija op. 21 Željko Klinčić
1. simfonija u a-molu Stjepan Šulek