hr | en

Naziv ▲ Prezime
1. gudački kvartet Ivo Maček
1. gudački kvartet Željko Brkanović
1. gudački kvartet Srećko Bradić
1. gudački kvartet Ivan Brkanović
1. gudački kvartet Krešimir Fribec
1. gudački kvartet Živko Ključe
1. gudački kvartet "In memoriam Josip Slavenski" Rudolf Bruči
1. gudački kvartet / Četiri preludija Miroslav Miletić
1. gudački kvartet alla morlacca Gordan Tudor
1. gudački kvartet op. 2 Željko Klinčić
1. gudački kvartet op. 7 Boris Papandopulo
1. gudački kvartet u d-molu - Međimurski Božidar Širola
1. gudački kvartet u h-molu Franjo st. Dugan
1. gudački kvartet, op. 1 Milo Cipra
1. gudački kvartet: Pjesma srodnih duša op. 15 Antun Dobronić
1. gudački trio Josip Štolcer Slavenski
1. hrvatski sabor Mirko Krstičević
1. intermezzo za glasovir Branko Okmaca
1. klasični koncert, za orkestar Stjepan Šulek
1. koncert za 2 violine i gudače Josip Mihovil Stratik
1. koncert za glasovir i orkestar Bogdan Gagić
1. koncert za glasovir i orkestar - Lastavice Pero Šiša
1. koncert za glasovir i orkestar Retrospektive Boris Ulrich
1. koncert za glasovir i orkestar u B-duru Stjepan Šulek
1. koncert za glasovir i veliki orkestar op. 124 Boris Papandopulo