hr | en

Liturgijska suita za koncertnu harmoniku - bayan

Autor Davor Bobić
Godina 1996
Kataloški tip Solistička glazba
Vrsta solo instrument
Sastav harmonika
Stavci

Veličanje Gospodina Boga našega / Worshiping our Lord
Gecemanski vrt / The garden of Gethsemane
Križni put / Passion

Trajanje 12.17
Album Davor Bobić, skladatelj