hr | en

Igraljke za ženski ili dječji zbor

Autor Nikša Njirić
Godina 1994
Kataloški tip Zborska glazba
Vrsta zbor a cappella
Sastav ženski, dječji zbor
Praizvedba

1.6.1995.

Mjesto praizvedbe Poreč
Notno izdanje Zbirka nagrađenih skladbi sa Natječaja "Naš kanat je lip" za 1995.