hr | en

Concertino za glasovir i puhače

Autor Stanko Horvat
Godina 1996
Kataloški tip Glazba za solo instrument(e) i orkestar
Vrsta solo instrument, puhački orkestar
Sastav glasovir
Trajanje 18.00
Praizvedba

9. 11. 1996., Međunarodna glazbena tribina Opatija, Žanina Carić, Simfonijski puhački orkestar HV, Mladen Tarbuk, dirigent

Mjesto praizvedbe Opatija