hr | en

Pir za četveroglasni ženski (dječji) zbor

Autor Dario Bassanese
Godina 1979
Kataloški tip Zborska glazba
Vrsta zbor a cappella
Sastav ženski zbor
Trajanje 1.30
Stihovi Anica Matejčić
Praizvedba

9. 6. 1979.

Mjesto praizvedbe Poreč
Notno izdanje Zbirka nagrađenih skladbi sa Natječaja "Naš kanat je lip" za 1980.