hr | en

Djevo, djevo što mi ljubav kratiš za zbor a cappella ili klape

Autor Krešimir Magdić
Godina 1990
Kataloški tip Zborska glazba
Vrsta zbor a cappella
Trajanje 2.30