hr | en

In modo histrico za violinu i glasovir

Autor Lovro Županović
Godina 1975
Kataloški tip Komorna glazba
Vrsta solo instrument, glasovir
Sastav violina
Praizvedba

8. 12. 1977., Pedagoška akademija Zagreb, Koncertna tribina, Maja Dešpalj-Begović, violina; Ljerka Bjelinski ili Mira Šimatović

Mjesto praizvedbe Zagreb