hr | en

Himna sv. Vlaha za zbor sa ili bez pratnje jednog harmonijskog instrumenta

Autor Krešimir Magdić
Godina 1972
Kataloški tip Zborska glazba
Vrsta zbor, uz obligatnu pratnju
Sastav mješoviti zbor
Trajanje 2.30