hr | en

1. gudački kvartet

Autor Adalbert Marković
Godina 1957
Kataloški tip Komorna glazba
Vrsta gudački kvartet
Trajanje 13.20