hr | en

Sonatina za glasovir

Autor Ivo Maček
Godina 1977
Kataloški tip Solistička glazba
Vrsta solo instrument
Sastav glasovir
Stavci

Animato
Amabile
Vivo e giocoso

Trajanje 8.00
Praizvedba

13. 12. 1979., 10. Dani hrvatske glazbe, Povijesni muzej Hrvatske, Zvjezdana Bašić, glasovir

Notno izdanje Glasovirske skladbe
Album Zvjezdana Bašić, glasovir - serija Suvremeni hrvatski glazbenici