hr | en

Da mi se providi za zbor a capella ili klapu

Autor Krešimir Magdić
Godina 2001
Kataloški tip Zborska glazba
Vrsta vokalni ansambl
Stihovi Jakša Fiamengo