hr | en

...sempre..., za komorni ansambl

Autor Boris Jakopović
Godina 2013
Kataloški tip Komorna glazba
Vrsta komorni ansambl
Praizvedba

Kiev Music Fest 2014., Kijevska kamerata, Valeriy Matyukhin, dirigent

7. 11. 2014., Glazbena tribina Opatija, Cantus Ansambl, Ivan Josip Skender, dirigent

Mjesto praizvedbe Kijevo