hr | en

Swing Low, Sweet Chariot, crnačka duhovna, za glas i zbor

Autor - traditional
Kataloški tip Zborska glazba
Vrsta zbor a cappella
Trajanje 2.48
Album 50 godina Muškog vokalnog ansambla Ivan Goran Kovačić (1956 - 2006)