hr | en

Međimurska elegija, za komorni orkestar

Autor Lovro Županović
Godina 1956
Kataloški tip Orkestralna glazba
Vrsta komorni orkestar
Orkestar 1.1.1.1/1.0.0.0/Ar./archi 2.1.1.1