hr | en

Makedonski tanec, za simfonijski orkestar

Autor Lovro Županović
Godina 1956
Kataloški tip Orkestralna glazba
Vrsta simfonijski orkestar
Orkestar 1.1.1.1/1.3.2.0/Timp./archi 2.1.1.1