hr | en

Pionirska Prvomajska, za dječji zbor uz orkestar ili klavir

Autor Lovro Županović
Kataloški tip Zborska glazba
Vrsta zbor, instrumentalni ansambl
Orkestar 2.2.2.2/2.3.0.0/Timp./Archi 2.1.1.1
Stihovi Desanka Maksimović