hr | en

Izviđačka, za zbor i komorni ansambl

Autor Lovro Županović
Kataloški tip Zborska glazba
Vrsta zbor, komorni ansambl
Orkestar Harmonika, gitara, c.b., zbor
Obrada osoba Vladimir Mutak