hr | en

Pioniri Djedu Mrazu, za zbor i komorni ansambl

Autor Lovro Županović
Kataloški tip Zborska glazba
Vrsta zbor, komorni ansambl
Orkestar 2.2.0.0/0.2.0.0/Gitt./harmonika/cb.
Stihovi Lovro Županović