hr | en

Gdje pastiri noćas hite za mješoviti zbor

Autor Vladan Vuletin
Godina 2003
Kataloški tip Zborska glazba
Vrsta zbor a cappella
Sastav mješoviti zbor
Trajanje 2.14
Stihovi Nevenka Videk
Album Cro Patria - VIII. dani duhovne glazbe 2002.