hr | en

Pisala sem listeka za glas i glasovir

Autor Josip Štolcer Slavenski
Kataloški tip Vokalno-instrumentalna glazba
Vrsta glas, glasovir
Notno izdanje Popijevke hrvatskih skladatelja, sv. 4