hr | en

Noć je tiha za bariton (mezzosopran) i glasovir op. 509

Autor Ivan Zajc
Kataloški tip Vokalno-instrumentalna glazba
Vrsta glas, glasovir
Sastav bariton
Notno izdanje Popijevke hrvatskih skladatelja, sv. 3 (Livadić, Padovec, Lisinski, Zajc, Vilhar-Kalski, Bersa, Rosenberg-Ružić)
Vokalne skladbe - Popijevke (knjiga I, svezak 1)