hr | en

Biži, biži, maglina za ženski (dječji) zbor

Autor Slavko Zlatić
Godina 1979
Kataloški tip Zborska glazba
Vrsta zbor a cappella
Sastav ženski, dječji zbor
Stihovi tekst narodne poezije
Notno izdanje Zbirka nagrađenih skladbi sa Natječaja "Naš kanat je lip" za 1980.
Izabrani zborovi (mješoviti, ženski, muški i dječji zbor)