hr | en

Bezak na tovare za ženski zbor

Autor Nello Milotti
Godina 1976
Kataloški tip Zborska glazba
Vrsta zbor a cappella
Sastav ženski zbor
Notno izdanje Zbirka nagrađenih skladbi sa Natječaja "Naš kanat je lip" za 1980.