hr | en

Supetarci razletavci za ženski (dječji) zbor

Autor Nello Milotti
Godina 1977
Kataloški tip Zborska glazba
Vrsta zbor a cappella
Sastav ženski, dječji zbor
Notno izdanje Zbirka nagrađenih skladbi sa Natječaja "Naš kanat je lip" za 1980.