hr | en

Naziv Autor
Domovini - hrvatske narodne pjesme A-D
Djeca pjevaju i igraju - "Cvrgudan"
Duo "Cvrgudan" - dječje pjesme za dva melodijska instrumenta
Božićne pjesme
…i tako smo zavoljeli glazbu… obrade djela starih majstora za dječje orkestre i komorne sastave (gudački kvartet)
Djela za harfu hrvatskih skladatelja (Dobronić, Papandopulo, Lang, Uhlik, Josipović, Detoni)
4 kvarteta za 4 klarineta
Cro Patria '97, hrvatske suvremene duhovne skladbe
Cro Patria '96, hrvatske suvremene duhovne skladbe
Cro Patria '99, hrvatske suvremene duhovne skladbe
Glazba hrvatskih gitarista, priredila Alemka Orlić
Zbirka novih zborskih skladbi, VIII Matetićevi dani
Zbirka novih zborskih skladbi, IX Matetićevi dani
Zbirka novih zborskih skladbi, X Matetićevi dani
Zagrebačke praizvedbe, skladbe za zbor
Zbirka nagrađenih skladbi sa Natječaja "Naš kanat je lip" za 1982.
Zbirka nagrađenih skladbi sa Natječaja "Naš kanat je lip" za 2000.
Zbirka nagrađenih skladbi sa Natječaja "Naš kanat je lip" za 1991.
Klavirske kompozicije Bachovih i suvremenika
Zbirka novih zborskih skladbi - XII. Matetićevi dani
Izbor djela hrvatskih skladatelja: Festival mandolinista, Imotski 1996-2001
Zbirka nagrađenih skladbi sa Natječaja "Naš kanat je lip" za 2002.
Zbirka etida za violinu
Zbirka skladbi nepoznatih hrvatskih skladatelja 18 st.
Cro Patria 2000