hr | en

Djela za harfu hrvatskih skladatelja (Dobronić, Papandopulo, Lang, Uhlik, Josipović, Detoni)

Godina 1993
Izdavačka oznaka AC 93.6
Cijena 0.0
Izdavač(i) Hrvatsko društvo skladatelja - Ars Croatica
Djela Šest narodnih u obradi za harfu / Gorom jaše junak mlad
Sonata za harfu
Toccatina za harfu op. 77
Žalobne varijacije za harfu
Iluminacije za harfu
Enypnion za harfu