hr | en

Duo "Cvrgudan" - dječje pjesme za dva melodijska instrumenta

Godina 2000
Opis Duo "Cvrgudan" sadrži pedesetak dječjih pjesama koje se mogu izvoditi na dva melodijska instrumenta (dvije flaute, flauta-violina, dvije gitare i tako dalje). Po potrebi pjesme se mogu transponirati za oktavu više pa i u druge tonalitete. Album može poslužiti i kao mala škola za neke instrumente.
Cijena 15.0
Izdavač(i) Felix Spiller, vlastita naklada
Djela Eci, peci, pec, obrada za dva melodijska instrumenta