hr | en

Gitarski duo - kompozicije Bachovih i suvremenika

Godina 2000
Opis Zbirka je namijenjena osnovnoj glazbenoj školi pa i šire. Odabir skladbi učinjen je iz klavirskih bilježnica za Annu Magdalenu Bach i sinova Johanna Sebastiana Bacha, Wilhelma Friedemanna i Carla Philippa Emanuela. U tim se bilježnicama, pa i u ovom odabiru nalaze i djela njihovih suvremenika G. Böhma, C. Petzolda i G. H. Stölzela.
Cijena 20.0
Izdavač(i) Felix Spiller, vlastita naklada
Djela Allemande, obradba za gitarski duo