hr | en

Canzon Prima a 8 (1619), transkr. Ennio Stipčević

Autor Francesco Usper
Godina 1999
Izdavačka oznaka HUOKU-012 / ISMN M-706705-12-5
Cijena 60.0
Izdavač(i) Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika
Djela Canzon prima a 8