hr | en

Šest samopjeva za bas bariton i glasovir

Autor Lovro Županović
Godina 1997
Izdavačka oznaka AC 97.1
Izdavač(i) Hrvatsko društvo skladatelja - Ars Croatica
Djela Šest samopjeva za bas, bariton i glasovir