hr | en

Album popijevaka hrvatskih suvremenih skladatelja (uredio dr. B. Širola)

Godina 1943
Izdavač(i) Hrvatski glazbeni zavod