hr | en

Koncert za glasovir i orkestar

Autor Stanko Horvat
Godina 1978
Izdavačka oznaka MZMA 8
Izdavač(i) Zavod za sistematsku muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
Djela Koncert za glasovir i orkestar