hr | en

Jama, kantata za bas, zbor i orkestar

Autor Stanko Horvat
Godina 1976
Izdavač(i) Hrvatsko društvo skladatelja - Ars Croatica
Djela Jama, kantata za bas, zbor i orkestar