hr | en

Hrvatski skladatelji za klarinet i glasovir 1, 2, 3 i 4, priredio Giovanni Cavallin

Opis Četiri knjige koje zaokružuju gotovo sveukupni opus hrvatskih skladatelja napisan za to glazbalo.
Izdavač(i) Music Play d.o.o. za oblikovanje u glazbenoj kulturi