hr | en

Zbirka etida za violinu

Godina 2003
Izdavačka oznaka ISMN M-706710-17-4; 988 984 973 95
Opis "Zbirka etida namijenjenih izvođenju na 9. Međunarodnom natjecanju Etide i skale 2003. godine. Natjecanje od 1994. godine organizira Glazbena škola Pavla Markovca i svake se godine naizmjence održava u drugoj disciplini (glasovir - violina). Ovom izdanju prethodi Zbirka etida za glasovir (Cantus, 2002.). Zbirka etida za violinu sadrži 17 uspjelih skladbi hrvatskih skladatelja (Mladena Tarbuka, Miroslava Miletića, Anđelka Klobučara, Adalberta Markovića i Nenada Firšta) pisanih za natjecanje Etide i skale. “Skladane su s tri osnovna cilja: rješavanje određenog tehničkog problema, rješavanje određenih glazbenih zahtjeva i, ne manje važno, obogaćivanje domaće violinističke literature. Skladane su vrlo originalno i prepoznatljiva je osobnost svakog od skladatelja u svakoj od etida. Pisane različitim stilovima iskorištavaju sve mogućnosti violine od pizzicata, flageoleta, raznovrsnih poteza gudalom, promjene tempa i mjere, u vrlo širokom rasponu umjetničkog sadržaja od klasično pisanih studija preko folklora pa sve do jazza. Zbog svoje opsežnosti i raznovrsnosti, rad na ovim etidama zasigurno će biti velika pomoć u izgradnji mladog umjetnika kako u tehničkome tako i u umjetničkome pogledu.” (Silvano Kuzmin, izv. prof.)" (www.cantus.hr)
Cijena 80.0
Izdavač(i) Cantus d.o.o.
Hrvatsko društvo skladatelja
Djela Etude pour commencer za violinu
Tri obligatne etide za violinu
Studija br. 1 za violinu
Studija br. 1 za violinu
Studija br. 1 za violinu
Etida br. 2 za violinu
Studija br. 2 za violinu
Studija br. 2 za violinu
Studija br. 2 za violinu
Studija br. 3 za violinu
Studija br. 3 za violinu
Studija br. 3 za violinu
Etida br. 3 za violinu
Studija br. 4 za violinu (Etuda rusticana)
Studija br. 4 za violinu
Etude de jazz za violinu