hr | en

Zbirka nagrađenih skladbi sa Natječaja "Naš kanat je lip" za 2002.

Godina 2002
Izdavačka oznaka ISMN: M-706710-05-1 (Cantus)
Cijena 95.0
Izdavač(i) Pučko otvoreno učilište Poreč
Cantus d.o.o.
Djela Istarski triptih za mješoviti zbor
Slika za mješoviti zbor
Zdravica za mješoviti zbor
Matika za mješoviti zbor
Zvončar za mješoviti zbor i tenor solo
Ča ću storit za mješoviti zbor