hr | en

Izbor djela hrvatskih skladatelja: Festival mandolinista, Imotski 1996-2001

Godina 2002
Izdavačka oznaka ISBN 953-6617-10-2 (UA)
Opis Izbor djela hrvatskih skladatelja: Festival mandolinista, Imotski 1996-2001primjer je bogato opremljene monografije o Festivalu koji se od 1996. godine održava u Imotskom. Brojni tekstovi o mandolini s povijesnog stajališta, o mandolinskom orkestru, o literaturi za mandolinu te o festivalskim zbivanjima tijekom pet godina upotpunjuje izbor od petnaest skladbi hrvatskih skladatelja za razne mandolinske sastave.
Izdavač(i) Hrvatski festival mandolinista - Mandolina Imota
Umjetnička akademija Split
Djela Tvoja barka mala za mandolinski orkestar
Prosjaci i sinovi za mandolinski orkestar
Trogirska kvadrilja za mandolinski sekstet
Pobjeda - dubrovačka kontradanza za mandolinski orkestar
Stari splitski plesovi za mandolinski orkestar
Varijacije na dalmatinsku temu br. 1 za violončelistički kvartet
Biseri Ive Tijardovića za mandolinski orkestar
Serenada za mandolinski orkestar
Simfonija u D-duru br. 3
7. simfonija u G-duru
Simfonija u B-duru
Mazurka u a-molu za glasovir
Zavičajni diptih (II. stavak - Vlaška) za mandolinski orkestar
Sonatina za mandolinu i gitaru
Capriccio cromatico za mandolinski orkestar