hr | en

Klavirske kompozicije Bachovih i suvremenika

Opis Zbirka je namijenjena osnovnoj muzičkoj školi, pa i šire. Odabir kompozicija (allemande, arije, koračnice, menueti, musette, poloneze i preludij) učinjen je iz klavirskih "bilježnica" za Annu Magdalenu Bach i sinova Johanna Sebastiana Bacha, Wilhelma Friedemanna i Carla Philippa Emanuela. U tim se bilježnicama, pa i u ovom odabiru, nalaze i djela njihovih suvremenika - Böhma, Pe(t)zolda i Stölzela
Cijena 25.0
Izdavač(i) Felix Spiller, vlastita naklada