hr | en

Zbirka nagrađenih skladbi sa Natječaja "Naš kanat je lip" za 2000.

Godina 2000
Izdavačka oznaka ISMN M-9005234-1-9
Izdavač(i) Pučko otvoreno učilište Poreč
Djela Kanat za mješoviti zbor a cappella
Munida za mješoviti zbor a cappella
Koncert za zbor br. 2 "Dan, Noć, Zvezdice, Željčica" za mješoviti zbor