hr | en

Ime i prezime Djelatnost ▼
Stanislav Preprek skladatelj
orguljaš
Frano Martinčević pijanist
orguljaš
Mario Perestegi dirigent
orguljaš
Francesco Usper skladatelj
orguljaš
Pavao Mašić orguljaš
čembalist
pedagog
aranžer
Ivan Mežnarić orguljaš
Ante Knešaurek orguljaš
skladatelj
pedagog
Krešimir Has orguljaš
skladatelj
čembalist
Elizabeta Zalović glazbeni teoretičar
orguljaš
pedagog
Boris Doliner orguljaš
Natalija Imbrišak orguljaš
Mirta Kudrna orguljaš
pedagog
odgovorna osoba (INST.)
Edmund Borić Andler orguljaš
Ivan Božičević pijanist
skladatelj
orguljaš
Borna Barišić orguljaš
Milo Krilanović orguljaš
Ivana Jakopović orguljaš
Joe Kaplowitz aranžer
orguljaš
pijanist
skladatelj
Milan Hibšer orguljaš
Katarina Javora orguljaš
pedagog
Ivana Fišer dirigent
operni šaptalac
Neven Valent bariton
odgovorna osoba (INST.)
Dragan Sremec saksofonist
dirigent
pedagog
odgovorna osoba (INST.)
Ivica Šarić bas
odgovorna osoba (INST.)
Antun Tomislav Šaban skladatelj
aranžer
odgovorna osoba (INST.)