hr | en

Karlo Hubak

Fotografija 9583
Biografija

Karlo Hubak rodio se u Zagrebu 1988. Diplomirao je studij klavira kod Ksenije Kos na Muzičkoj akademiji Zagreb. Od 2009. kontinuirano priređuje solističke i komorne recitale - skladateljske večeri E. Griega, R. Schumanna, F. Chopina, L. van Beethovena, Dore Pejačević itd. u Dvorani Hrvatskoga glazbenog zavoda, Zlatnoj dvorani Povijesnog instituta, Teatru &TD. "K. Hubak je Beethovenove sonate predstavio nadasve studiozno, pregledno i stilski uvjerljivo. Muzicirao je profinjenim tonom, logičnim fraziranjem, uzbudljivom agogikom, upečatljivim akcentima, razgovjetnim parlandom te lakoćom i pokretljivošću brzih pasaža." - Hrvatski radio. U kazalištu je kao korepetitor i dirigent od 2011. surađivao s Teatrom Ulysses Brijuni i Dramskim kazalištem Gavella. "K. Hubak predstavu vodi takvom preciznošću da bi ga poželio svaki glazbeno-scenski ansambl: autoritativno i s lakoćom, a pijanistički virtuozno." - Novi list. Od 2013. studira operno i simfonijsko dirigiranje kod Leonida Korčmara na Ruskom državnom konzervatoriju Rimski-Korsakov u Sankt Peterburgu. (KH 2016.)

Zanimanja pijanist