hr | en

Pavao Markovac

Biografija

Pavao Markovac (Zagreb, 1903. – Kerestinec, 1941.) prezime Ebenspanger promijenio je u Markovac 1923. Od 1921. do 1926. u Beču je studirao muzikologiju (G. Adler) i kompoziciju (Hans Gál) te doktorirao muzikologiju. Radio je na zagrebačkom radiju i u tvornici gramofonskih ploča Edison Bell Penkala. Uređivao je Glazbeni vjesnik (1927.–28.) i zajedno sa Z. Grgoševićem Muzičku reviju (1932.). U razdoblju od 1927. do 1941. objavio je nekoliko stotina članaka, studija, eseja, rasprava i kritika (Hrvat, Hrvatska revija, Izraz, Jutarnji list, Književnik, Muzički glasnik, Nova riječ, Slobodni glas, Zvuk....). Prvi je pisao o glazbi s marksističkoga stajališta. Bio je organizator radničkih amaterskih društava, zborovođa radničkoga pjevačkoga društva Sloboda i skladatelj (klavirska i zborska glazba). Zbog društvene i političke angažiranosti ustaše su ga uhitili i strijeljali (1941.). Markovčevi Izabrani članci i eseji objavljeni su 1957. (ur.: A. Tomašek), a 2007. Tomašek u izdanju Cantusa objavljuje pregled njegova malo poznata glazbena stvaralaštva (P. Markovac - Sačuvana glazba). (izvor: www.enciklopedija.hr, 2014.)

Zanimanja muzikolog
glazbeni publicist
Web stranica http://katalog.hazu.hr/WebCGI.exe?Tip=traziJ&srchfield=7&searchdata=700%3A012452%20or%20701%3A012452%20or%20702%3A012452%20or%20600%3A012452&Exact=NotE&SelBase=1&NaslovSF=%20Markovac,%20Pavao