hr | en

Renata Hill

Biografija

Renata Hil (Split) studij klavira završava na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (Kemal Gekić). Usavršavala se u Salzburgu, aktivno je sudjelovala na seminarima klavira kod Arba Valdme, te na seminarima (Lied) kod Konrada Richtera i Dunje Vejzović. (izvor: www.glas-slavonije.hr, 2014.)

Zanimanja pijanist