hr | en

Milan Arko

Biografija

Milan Arko pohađao je fakultet u Beču, a diplomirao je i doktorirao kemiju na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Imao je svoj kemijski laboratorij za proizvodnju čistih kemikalija i indikatora, bio je nadareni pronalazač, stručnjak za patente i sudski vještak. Muzičku naobrazbu stekao je u privatnoj glazbenoj školi Margite i Rudolfa Matza. Kao skladatelj predstavio se javnosti na Krapinskom festivalu 1969. kada je Vice Vukov, izvodeći njegovu skladbu, osvojio prvu nagradu. Potaknut tim uspjehom nastavio je skladati i osvajati nagrade na Krapinskom festivalu, a skladao je i za koncerte, te za Slavonski festival u Požegi.

Zanimanja skladatelj
     Notna izdanja