hr | en

Viktor Žmegač

Biografija

Viktor Žmegač (Slatina, 1929.) studij germanistike i kroatistike (jugoslavistike) završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a germanistiku i muzikologiju studirao je u Göttingenu. Doktorat znanosti stekao je godine 1959, a od 1971. pa sve do umirovljenja 1999. redoviti je profesor njemačke književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Povremeno gostuje na stranim sveučilištima. Od 2002. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Redoviti je član HAZU, inozemni član Saske akademije u Leipzigu i član znanstvenoga društva Academia Europaea u Londonu. Od 1985. glavni je urednik časopisa Germanistik i Text und Kontext. Dobitnik je brojnih hrvatskih i inozemnih nagrada: Nagrade Grada Zagreba 1977. i 1998., Nazorove nagrade 1987., Nagrade Krležina fonda 1990., zatim Gundolfove nagrade za germanistiku Akademije za jezik i književnost Savezne Republike Njemačke 1987., Herderove nagrade zaklade FSV i Sveučilišta u Beču 1993., znanstvene nagrade zaklade Alexander von Humboldt 1993., nagrade Europski krug Hrvatskog vijeća europskog pokreta 1996., Državne nagrade za životno djelo 2000., Strossmayerove nagrade (zajedno s Nikolom Batušićem i Zoranom Kravarom) 2002., Nazorove nagrade za životno djelo 2004., Inine nagrade za promicanje hrvatske kulture u svijetu 2005., nagrade Matice hrvatske za znanost Oton Kučera za 2006., nagrade HAZU Josip Juraj Strossmayer 2007., nagrade Pulskoga sajma knjiga Kiklop 2007., 2009., 2010. i 2011., nagrade Bavarske akademije umjetnosti 2009. i nagrade Josip Andreis Hrvatskog društva skladatelja. Odlikovan je Velikim križem za zasluge Savezne Republike Njemačke 1998.

Objavio je sljedeće naslove u Hrvatskoj i inozemstvu: Die Musik im Schaffen Thomas Manns, Philosophische Fakultät der Universität Zagreb, Seminar für deutsche Philologie, Zagreb 1959., Kunst und Wirklichkeit, Gehlen, Bad Homburg v. d. H., Berlin-Zürich 1969., Književno stvaralaštvo i povijest društva, Liber, Zagreb 1976., Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Athenäum Verlag - A. Hain, Königstein - Frankfurt am Main (urednik i koautor 3 sveska, 1978-1984. nekoliko izdanja), Težišta modernizma, SNL, Zagreb 1986., Krležini evropski obzori, Znanje, Zagreb 1986., drugo prošireno izdanje 2001., Povijesna poetika romana, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1987., 1991. i treće, prošireno izdanje Matica hrvatska, Zagreb 2004, Der europäische Roman. Geschichte seiner Poetik, Niemeyer, Tübingen 1990. i 1991., Tradition und Innovation. Studien zur deutschen Literatur seit der Jahrhundertwende, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 1993., Književnost i filozofija povijesti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1994., Der historische und der typologische Jude, Niemeyer, Tübingen 1996., Duh impresionizma i secesije, Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta, Zagreb 1993., drugo, prošireno izdanje 1997., Bečka moderna, Matica hrvatska, Zagreb 1998., Hrvatska novela (zajedno s Ivom Frangešom), Školska knjiga, Zagreb 1998., Književni protusvjetovi (zajedno s Nikolom Batušićem i Zoranom Kravarom), Matica hrvatska, Zagreb 2001., Književnost i glazba, Matica hrvatska, Zagreb 2003., Od Bacha do Bahausa, Matica hrvatska, Zagreb 2006., Majstori europske glazbe, Matica hrvatska, Zagreb 2009., SMS-eseji, Profil, Zagreb 2010. i Prošlost i budućnost 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb 2010., Filozof igra nogomet. Zapisi 2010-2011, Profil, Zagreb 2011., Bečka moderna (2., prošireno izd.), Matica hrvatska, Zagreb 2012.

Autoru su posvećena dva međunarodna zbornika: Poetik und Geschichte, Festschrift, Niemeyer, Tübingen 1989., u povodu šezdesetog rođendana, i Literatur im Wandel, Festschrift, Zagreber Germanistische Beitrage, Zagreb 1999., u povodu sedamdesetog rođendana, te knjige Viktor Žmegač, professor emeritus Facultatis philosophicae Universitatis studiorum Zagrabiensis, FF press, 2003. i Godišnja nagrada INE za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2004. godinu, INA - Industrija nafte, Zagreb 2005. (izvor: www.matica.hr)

Zanimanja književnik
germanist
Web stranica http://info.hazu.hr/vzmegac_biografija
     Bibliografija
Naslov Godina objavljivanja
Književnost i glazba 2003